miércoles, 10 de febrero de 2016

Maiatzak 21-22: TXIRRINKA EKIMENA “Lurra zaindu, eredu soziala eraldatu! AHT eta proiektu txikitzaileak borrokatu!”

AHT Gelditu! Elkarlana koordinakundeak eta hainbat talde sozial eta sindikalek 2016ko maiatzaren 21 eta 22an Txirrinka izeneko ekimena burutuko dute. “Lurra zaindu, eredu soziala eraldatu! AHT eta proiektu txikitzaileak borrokatu!” lelopean, txandakako bizikleta martxa honetako lau zutabek Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia zein Arabako lurrak zeharkatu ondoren AHTko Bergarako korapiloan elkartu eta helmugaratuko dira. Ekimen honen bitartez lurraren alde eta AHT zein proiektu suntsitzaileen aurkako aldarria zabaltzeaz gain egungo eredu soziala eraldatzeko deia ere egingo da. (Argazkia: piztu.info)

Azken urteotan azpiegitura erraldoien plangintza eta eraikuntza amorratua izan da: garraio politika itxuragabea (AHT, autopista eta autobien sarea, itsas eta aeroportuak..), energia ezarketa ikaragarria (Garoña, zentral termikoak, fracking egitasmoak, goi tentsioko lineak..), ur eta beste baliabideen metaketa eta erauzketa neurrizgainekoa (urtegiak, ubideak, mehategiak, harrobiak...), zaborren tratamendu kutsakorrak (errauskailu eta zabortegiak nonnahi), eta oro har metropolizaziorako joera jasanezina. Azpiegitura hauek guztiak elkarren osagarri dira eta kapitalismoaren ezinbesteko oinarri. Proiektu horiek gauzatzeko baliabide naturalak zein ekonomikoak izan dira euskarri eta ingurua, berriz, hondakindegi. AHT horren adibide biribila dugu. Hitz batez, lurra hipotekatzen ari gara; horrela segituz gero hipoteka hau ezin izango dugu inolaz ere ordaindu eta orduan konturatuko gara ez dugula ordezko etxerik, ordezko planetarik: Parisen klima aldaketaren inguruan egin berri duten bezalako ekitaldiak zirko hutsa dira. Ekimen hau sustatzen dugunok, argi dugu natura zaintzea eta jendarte eredua eraldatzea gure ardura dela, geure zein hurrengo belaunaldiekin arduraturik gaudela eta ezin dugula lasai egon inguruan gertatzen ari denari begira. 

Lurraren aurkako guda hau gelditu eta hainbeste azpiegitura txikitzaile behar dituen sistema hau irauli behar dugu, egungo eredu soziala goitik behera eraldatuz. Azpiegitura hauek bultzatzeko erabilitako errekurtsoak jendearen zerbitzurako jarri behar dira. Ezin dugu onartu milioika milioi € azpiegituretan gastatzen diren bitartean, langileak esklabutzatik gertuko egoeretara kondenatzea, jendea beren etxeetatik erauzi ondoren kale gorrian bizitzera zigortzea, etorkinak gaizkile gisa tratatzea, zerbitzu publikoak pribatizatzea. Oro har, ezin dugu onartu kontsumismoa harro-harro bultzatzen den aldi berean prekarietatea eta bazterketa inoiz baino gehiago zabaltzea. Hori dela eta kalera irtetearen beharra dugu. Txirrinka ekimenak aukera ezin hobea eskeintzen digu lurraren alde eta azpiegituren aurka mugitzen ari direnen arteko sarea indartzeko eta jendarte eredu berri baten alde ari garenok bat egiteko. Zure taldearekin txanda bat osatu, bizikleta hartu eta borrokaren lekukoa eskuz esku pasatu. Lurra zaindu, eredu soziala eraldatu eta AHT zein azpiegitura txikitzaileak borrokatu!

El 21 y 22 de mayo de 2016, la coordinadora contra el TAV AHT Gelditu! Elkarlana y diferentes colectivos sociales y sindicales llevarán a cabo la iniciativa ciclista Txirrinka. Bajo el lema ``Contra el TAV y los proyectos destructores, ¡cuidemos la tierra transformando el modelo social!´´ las cuatro columnas de esta marcha ciclista por relevos atravesarán Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia y Araba para, una vez reunidas, llegar a la meta en el nudo del TAV de Bergara. Mediante esta iniciativa además de reivindicar la defensa de la tierra, la paralización del TAV y los proyectos destructores, se hará un llamamiento a la transformación del actual modelo social.

En estos últimos años hemos asistido a una exacerbada planificación y construcción de grandes infraestructuras: desproporcionada política de transportes (TAV, red de autopistas y autovías, puertos marítimos, aeropuertos...), sobredimensionamiento energético (Garoña, centrales térmicas, proyectos de fracking, líneas de alta tensión..), exagerada acumulación y extracción de agua y otros recursos (pantanos, canales, minas, canteras...) tratamientos contaminantes de residuos (incineradoras, vertederos por doquier,.) y en general, una insostenible tendencia metropolizadora. Todas estas infraestructuras son complementarias y conforman la base imprescindible del capitalismo. Los recursos naturales y económicos han sido el sustento de estos grandes proyectos, y la naturaleza su vertedero. 

El TAV es un claro ejemplo de todo ello. Dicho de otro modo, estamos hipotecando la tierra; si seguimos así no podremos pagar de ninguna manera esta hipoteca y entonces nos daremos cuenta de que no tenemos otra casa, otro planeta. Acontecimientos como el que recientemente se ha celebrado en Paris en torno al cambio climático no son sino un mero circo. Los colectivos que promovemos esta iniciativa tenemos claro que cuidar la tierra y transformar la sociedad es nuestra gran responsabilidad, nos preocupa nuestra generación (y las venideras) y no podemos permanecer impasibles viendo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Tenemos que detener la guerra contra la tierra, darle la vuelta a este sistema que necesita de tantas infraestructuras destructoras y transformar de raíz el actual modelo social. Los recursos económicos derrochados en estos proyectos hay que ponerlos al servicio de la gente. No podemos permitir que mientras dilapidan miles de millones de euros en infraestructuras, condenen a amplios sectores de la clase trabajadora a condiciones de semi-esclavitud, aumenten el número de desahucios, traten a las personas inmigrantes como delincuentes y sigan privatizando servicios públicos. No podemos permitir que mientras fomentan el desaforado consumismo aumente más que nunca la precariedad y la exclusión social. 

Por todo ello hay que salir a la calle. La Txirrinka nos ofrece una oportunidad inmejorable para fortalecer la red de colectivos que luchan en defensa de la tierra y en contra de las grandes infraestructuras, además de unir a todos y todas las que estamos por un nuevo modelo social. Completa un tramo con tu colectivo, coge la bici y pasa el testigo de la lucha de mano en mano. ``Contra el TAV y los proyectos destructores, ¡cuidemos la tierra transformando el modelo social!´´

No hay comentarios:

Publicar un comentario